• YARIM ALTIN
  3.259,00
  % 0,76
 • AMERIKAN DOLARI
  18,5348
  % 0,12
 • € EURO
  18,1641
  % -0,01
 • £ POUND
  20,6746
  % 0,29
 • ¥ YUAN
  2,6051
  % 0,29
 • РУБ RUBLE
  0,3176
  % -1,80
 • BITCOIN/TL
  368129,516
  % 3,22
 • BIST 100
  3.179,99
  % 1,05

Likidite Nedir ve Neden Kıymetlidir?

Likidite Nedir ve Neden Kıymetlidir?

Likidite, bir varlığın yahut menkul değerin piyasa fiyatını etkilemeden hazır nakde dönüştürülebildiği aktiflik yahut kolaylığı söz eder. En likit varlık nakittir.

Likidite Nedir?

Başka bir deyişle, likidite, bir varlığın içsel bedelini yansıtan bir fiyattan piyasada süratle alınıp satılabilmesinin derecesini tanımlar. Nakit, kozmik olarak en likit varlık olarak kabul edilir, zira en süratli ve kolay bir formda başka varlıklara dönüştürülebilir. Gayrimenkul, hoş sanatlar ve koleksiyon üzere maddi varlıkların tümü nispeten likit değildir. Pay senetlerinden paydaşlık ünitelerine kadar değişen öbür finansal varlıklar, likidite spektrumunda çeşitli yerlere düşmektedir.

Örneğin, bir kişi 1000 liralık bir buzdolabı istiyorsa, onu elde etmek için en kolay kullanılabilecek varlık nakittir. Bu kişinin nakit parası yoksa, fakat pahası 1.000 lira olan az bir kitap koleksiyonu varsa, koleksiyonları için buzdolabını takas edecek birini bulması pek muhtemel değildir. Bunun yerine, koleksiyonu satmaları ve parayı buzdolabını satın almak için kullanmaları gerekecek. Kişi satın almak için aylarca yahut yıllarca bekleyebilirse bu âlâ olabilir, fakat kişinin sadece birkaç günü varsa sorun yaratabilir. Tam kıymeti ödemek isteyen bir alıcıyı beklemek yerine, kitapları indirimli olarak satmak zorunda kalabilirler. Ender kitaplar, likit olmayan bir varlığa örnektir.

İki ana likidite ölçüsü vardır: piyasa likiditesi ve muhasebe likiditesi.

Piyasa Likiditesi Nedir?

Piyasa likiditesi, bir ülkenin borsası yahut bir kentin emlak piyasası üzere bir piyasanın, varlıkların istikrarlı, şeffaf fiyatlarla alınıp satılmasına ne ölçüde müsaade verdiğini tabir eder. Üstteki örnekte, az kitaplar karşılığında buzdolapları pazarı o kadar likit değildir ki, tüm niyet ve hedefler için mevcut değildir.

Öte yandan borsa, daha yüksek piyasa likiditesi ile karakterizedir. Bir borsada satışın hakim olmadığı yüksek bir ticaret hacmi varsa, alıcının pay başına teklif ettiği fiyat (alış fiyatı) ve satıcının kabul etmeye razı olduğu fiyat (satış fiyatı) birbirine epey yakın olacaktır.

Böylece yatırımcılar, süratli bir satış için gerçekleşmemiş yararlardan vazgeçmek zorunda kalmayacaklar. Alış ve satış fiyatları ortasındaki fark daraldığında piyasa daha likit olur, büyüdüğünde ise piyasa daha likit hale gelir. Gayrimenkul piyasaları ekseriyetle borsalardan çok daha az likittir. Türevler, mukaveleler, para üniteleri yahut emtialar üzere öteki varlıklar için piyasaların likiditesi, ekseriyetle büyüklüklerine ve bunların üzerinde süreç yapılabilecek kaç açık borsa olduğuna bağlıdır.

Muhasebe Likiditesi Nedir?

Muhasebe likiditesi, bir bireyin yahut şirketin finansal yükümlülüklerini kendilerine sunulan likit varlıklarla yerine getirme kolaylığını, yani borçlarını vadesi geldiğinde ödeyebilme kabiliyetini ölçer.

Yukarıdaki örnekte, az kitap koleksiyoncularının varlıkları nispeten likit değildir ve muhtemelen 1.000 liralık tam bedellerine bir tutamda değmez. Yatırım açısından, muhasebe likiditesinin kıymetlendirilmesi, likit varlıkların cari borçlarla yahut bir yıl içinde vadesi gelen finansal yükümlülüklerle karşılaştırılması manasına gelir.

Muhasebe likiditesini ölçen ve “likit varlıkları” ne kadar katı bir formda tanımladıklarına nazaran farklılık gösteren bir dizi oran vardır. Analistler ve yatırımcılar, bunları güçlü likiditeye sahip şirketleri belirlemek için kullanır. Birebir vakitte bir derinlik ölçüsü olarak kabul edilir .

Likidite Ölçümü Nasıl Yapılır?

Finansal analistler, bir firmanın kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamak için likit varlıkları kullanma yeteneğine bakar. Genel olarak, bu formülleri kullanırken, birden büyük bir oran dilek edilir.

Şimdiki oran

Cari oran, en kolay ve en az katı olanıdır. Dönen varlıkları (bir yılda makul bir biçimde nakde çevrilebilenler) kısa vadeli yükümlülüklere karşı ölçer.

Formülü:

Cari Oran = Cari Varlıklar / Cari Borçlar

Hızlı Oran (Asit-test oranı)

Hızlı oran yahut asit testi oranı biraz daha katıdır. Nakit ve nakit benzerleri kadar likit olmayan stoklar ve öbür dönen varlıklar, alacak hesapları ve kısa vadeli yatırımlar hariçtir.

Formülü:

Hızlı Oran = (Nakit ve Nakit Benzerleri + Kısa Vadeli Yatırımlar + Alacaklar Hesapları) / Kısa Vadeli Borçlar

Asit-Test Oranı (Varyasyon)

Hızlı/asit testi oranının bir varyasyonu, envanteri mevcut varlıklardan çıkararak biraz daha cömert hale getirir:

Asit-Test Oranı (Varyasyon) = (Dönen Varlıklar – Stoklar – Peşin Ödenmiş Maliyetler) / Kısa Vadeli Borçlar

Nakit Oranı

Nakit oranı, likidite oranlarının en katı olanıdır. Alacak hesaplarının yanı sıra stoklar ve başka dönen varlıklar hariç, likit varlıkları katiyetle nakit yahut nakit benzerleri olarak tanımlar.

Cari orandan yahut asit testi oranından daha fazla olan nakit oranı, bir işletmenin acil bir durumda (en makûs durum senaryosu) borcunu ödememe kabiliyetini kıymetlendirir, zira bunu yapmazlarsa çok karlı şirketlerin bile başı belaya girebilir.

Formülü:

Nakit Oranı = Nakit ve Nakit Benzerleri / Cari Borçlar

Likidite Örneği

Yatırımlar açısından, sınıf olarak pay senetleri en likit varlıklar ortasındadır. Fakat, likidite kelam konusu olduğunda tüm pay senetleri eşit yaratılmaz. Kimi paylar borsalarda başkalarından daha etkin olarak süreç görür, bu da onlar için daha fazla pazar olduğu manasına gelir. Öteki bir deyişle, tüccarlardan ve yatırımcılardan daha fazla, daha dengeli ilgi çekiyorlar. Bu likit stoklar ekseriyetle günlük hacimleriyle tanımlanabilir, bu da milyonlarca, hatta yüz milyonlarca paya kadar çıkabilir.

Örneğin, 26 Nisan 2019’da Amazon.com’un (AMZN) 8,4 milyon payı NASDAQ’da süreç gördü. Bu ölçü kulağa yeterli bir likidite üzere gelse de, sözgelimi o gün NASDAQ’ı 72 milyon pay ile yöneten Intel’den (INTC) yahut Ford Motor’dan (F) çok daha az likittir. New York Menkul Değerler Borsası (NYSE), 156 milyon pay hacmiyle o gün ABD’deki en likit pay senedi oldu.

Likidite Neden Değerlidir?

Piyasalar likit değilse, varlıkları yahut menkul değerleri satmak yahut nakde dönüştürmek zorlaşır. Örneğin, 150.000 TL pahasında çok az ve bedelli bir aile yadigarına sahip olabilirsiniz. Bununla birlikte, objeniz için pazar (yani alıcı yok) yoksa, o vakit hiç kimse onun takdir edilen pahasına yakın bir yerde ödeme yapmayacağından bu kıymetsizdir, çok likit değildir. Hatta bir komiteci olarak hareket etmek ve potansiyel olarak ilgili tarafları takip etmek için bir müzayede meskenini kiralamayı gerektirebilir, bu da vakit alacak ve maliyetlere neden olacaktır.

Ancak likit varlıklar, tam bedelleriyle ve düşük maliyetle kolaylıkla ve süratli bir halde satılabilir. Şirketler ayrıyeten fatura yahut bordro üzere kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamak için kâfi likit varlık bulundurmalı yahut iflasa yol açabilecek bir likidite kriziyle karşı karşıya kalmalıdır.

En Likit Varlıklar yahut Menkul Değerler Nelerdir?

Nakit en likit varlıktır ve bunu para piyasaları, CD’ler yahut vadeli mevduatlar üzere nakit benzerleri izler. Borsalarda süreç gören pay senetleri ve tahviller üzere menkul değerler çoklukla çok likittir ve bir kurulcu aracılığıyla süratli bir formda satılabilir. Altın sikkeler ve belli koleksiyonlar da kolay kolay nakit olarak satılabilir.

Bazı Likit Olmayan Varlıklar yahut Menkul Değerler Nelerdir?

Bazı karmaşık türevler üzere tezgah üstü (OTC) ticareti yapılan menkul değerler ekseriyetle epeyce likittir. Bireyler için bir konut, devremülk yahut otomobil bir halde likit değildir, zira bir alıcı bulmak birkaç haftadan aylara kadar sürebilir ve sürecin sonuçlandırılması ve ödemenin alınması birkaç hafta daha sürebilir. Ayrıyeten, kurulcu fiyatları epey yüksek olma eğilimindedir (örneğin, bir emlakçı için ortalama %5-7).

Neden Kimi Paylar Başkalarından Daha Likit?

En likit pay senetleri, çeşitli piyasa aktörlerinden büyük ilgi gören ve çok sayıda günlük süreç hacmine sahip pay senetleri olma eğilimindedir. Bu çeşit pay senetleri tıpkı vakitte daha sıkı iki taraflı bir piyasayı sürdüren daha fazla sayıda piyasa yapıcısını da çekecektir. Likit olmayan pay senetleri daha geniş teklif sorma spreadlerine ve daha az piyasa derinliğine sahiptir. Bu isimler daha az bilinir, daha düşük ticaret hacmine sahiptir ve ekseriyetle daha düşük piyasa bedeli ve oynaklığına sahiptir. Bu nedenle, çok uluslu büyük bir bankanın payı, küçük bir bölgesel bankanınkinden daha likit olma eğiliminde olacaktır.

YORUMLAR YAZ