• YARIM ALTIN
  3.256,00
  % 0,09
 • AMERIKAN DOLARI
  18,5702
  % 0,35
 • € EURO
  18,1605
  % 0,07
 • £ POUND
  20,8755
  % 0,99
 • ¥ YUAN
  2,6104
  % 0,36
 • РУБ RUBLE
  0,3215
  % 1,65
 • BITCOIN/TL
  356726,523
  % 0,28
 • BIST 100
  3.290,16
  % 3,46

Sharpe Oranı Nedir? Sharpe Oranı Nasıl Hesaplanır?

Sharpe Oranı Nedir? Sharpe Oranı Nasıl Hesaplanır?

Sharpe oranı, bir finansal portföyün riske nazaran düzeltilmiş getirisinin ölçüsüdür. Sharpe oranı daha yüksek olan bir portföy, emsallerine nazaran daha üstün olarak kabul edilir.

Sharpe Oranı Nedir?

Sharpe oranı, Nobel ödüllü William F. Sharpe tarafından geliştirilmiştir ve yatırımcıların bir yatırımın riskine kıyasla getirisini anlamalarına yardımcı olmak için kullanılır. Oran, ünite oynaklık yahut toplam risk başına risksiz oranı aşan ortalama getiridir. Oynaklık, bir varlık yahut portföyün fiyat dalgalanmalarının bir ölçüsüdür.

Önemli Çıkarımlar

 • Sharpe oranı, bir portföyün geçmiş performansını yahut gelecekteki beklenen performansını, yatırımcı tarafından alınan çok riske nazaran ayarlar.
 • Benzer portföyler yahut daha düşük getirisi olan fonlarla karşılaştırıldığında, yüksek bir Sharpe oranı düzgündür.
 • Sharpe oranının, yatırım getirilerinin olağan olarak dağıldığı varsayımı da dahil olmak üzere birçok zayıf tarafı vardır.

Sharpe Oranının Formülü ve Hesaplanması

Sharpe oranını hesaplama formülü {R (p) – R (f)} /s (p)’dir.

Burada

R (p): Portföy getirisi

R (f): Risksiz getiri oranı

s (p): Portföy standart sapması

Sharpe oranı şu formda hesaplanır:

Portföyün getirisinden risksiz oranı çıkarın.

Sonucu, portföyün fazla getirisinin standart sapmasına bölün. Standart sapma, portföyün getirisinin beklenen getiriden ne kadar saptığını göstermeye yardımcı olur. Standart sapma, portföyün oynaklığına da ışık tutuyor.

Sharpe Oranı Size Ne Anlatabilir?

Ortalama getiriden risksiz oranın çıkarılması, bir yatırımcının risk alma faaliyetleriyle bağlı karları daha uygun izole etmesine imkan tanır. Risksiz getiri oranı, sıfır risk içeren bir yatırımın getirisidir, yani yatırımcıların risk almadan bekleyebilecekleri getiridir.

Genel olarak, Sharpe oranının kıymeti ne kadar büyük olursa, riske nazaran düzeltilmiş getiri o kadar cazip olur.

Sharpe oranı, riske nazaran düzeltilmiş getiriyi hesaplamak için en yaygın kullanılan sistemlerden biridir. Çağdaş Portföy Teorisi (MPT), düşük korelasyonlara sahip çeşitlendirilmiş bir portföye varlık eklemenin getiriden ödün vermeden portföy riskini azaltabileceğini belirtir.

Çeşitlendirme eklemek, daha düşük çeşitlendirme seviyesine sahip benzeri portföylere kıyasla Sharpe oranını artırmalıdır. Bunun hakikat olması için, yatırımcıların riskin volatiliteye eşit olduğu varsayımını da kabul etmesi gerekir; bu mantıksız değildir, fakat tüm yatırımlara uygulanamayacak kadar dar olabilir.

Sharpe oranı, formülde fiili getirilerin kullanıldığı bir portföyün geçmiş performansını (harici) kıymetlendirmek için kullanılabilir. Alternatif olarak, bir yatırımcı, iddiası bir Sharpe oranını ( ex-ante ) hesaplamak için beklenen portföy performansını ve beklenen risksiz oranı kullanabilir.

Sharpe oranı, bir portföyün çok getirilerinin akıllı yatırım kararlarından mı yoksa çok fazla riskten mi kaynaklandığını açıklamaya da yardımcı olabilir. Bir portföy yahut fon, emsallerinden daha yüksek getiri elde edebilse de, bu yüksek getiriler, fazladan ek risk getirmiyorsa, sadece güzel bir yatırımdır.

Bir portföyün Sharpe oranı ne kadar büyükse, riske nazaran ayarlanmış performansı o kadar güzel olur. Tahlil negatif bir Sharpe oranıyla sonuçlanırsa, bu ya risksiz oranın portföyün getirisinden daha büyük olduğu yahut portföyün getirisinin negatif olması beklendiği manasına gelir. Her iki durumda da, negatif Sharpe oranı rastgele bir faydalı mana tabir etmez.

Sharpe Oranı Nasıl Kullanılır Örneği

Sharpe oranı, bir portföye yeni bir varlık yahut varlık sınıfı eklendiğinde genel risk-getiri özelliklerindeki değişikliği karşılaştırmak için sıklıkla kullanılır.

Örneğin, bir yatırımcı, halihazırda pay senetleri ve tahviller ortasında bölünmüş olan ve geçen yıl içinde %15 getiri sağlayan mevcut portföyüne bir hedge fon tahsisi eklemeyi düşünüyor. Mevcut risksiz oran %3,5’tir ve portföy getirilerinin oynaklığı %12’dir, bu da Sharpe oranını %95,8 yahut (%15 – %3,5) bölü %12 yapar.

Yatırımcı, riskten korunma fonunu portföye eklemenin gelecek yıl için beklenen getiriyi %11’e düşüreceğine inanmakta, lakin portföyün oynaklığının da %7’ye düşmesini beklemektedir. Risksiz oranın önümüzdeki yıl tıpkı kalacağını varsayıyorlar.

Aynı formülü kullanarak, iddiası gelecek sayılarla, yatırımcı portföyün beklenen Sharpe oranının %107 yahut (%11 – %3,5) bölü %7 olduğunu bulur.

Burada yatırımcı, riskten korunma fonu yatırımının portföyün mutlak getirisini düşürmesine karşın, riske nazaran ayarlanmış bir temelde performansını güzelleştirdiğini göstermiştir. Yeni yatırımın eklenmesi Sharpe oranını düşürdüyse portföye eklenmemelidir. Bu örnek, geçmiş performansa dayalı Sharpe oranının gelecekteki beklenen performansla epey karşılaştırılabileceğini varsaymaktadır.

Sharpe Oranı ve Sortino Oranı Ortasındaki Fark

Sharpe oranının bir varyasyonu, üst istikametli fiyat hareketlerinin standart sapma üzerindeki tesirlerini ortadan kaldırarak, amacın yahut gerekli getirinin altındaki getirilerin dağılımına odaklanmak için kullanılan Sortino oranıdır.

Sortino oranı ayrıyeten risksiz oranı, formülün hissesindeki gerekli getiri ile değiştirir ve formülün portföyün getirisini, hedeflenen getiri yahut gerekli getiri altındaki getirilerin dağılımına bölünmesiyle gereken getiriden daha düşük hale getirir.

Sharpe oranının bir öbür varyasyonu, bir portföyün betasını yahut piyasanın geri kalanıyla korelasyonunu kullanan Treynor Oranıdır. Beta, bir yatırımın genel piyasaya kıyasla oynaklığının ve riskinin bir ölçüsüdür.

Treynor oranının maksadı, bir yatırımcının piyasanın doğal riskinin üzerinde ek risk aldığı için tazmin edilip edilmediğini belirlemektir. Treynor oranı formülü, portföyün getirisinden risksiz oranın portföyün betasına bölünmesiyle elde edilen bedeldir.

Sharpe Oranı Kullanmanın Sınırlamaları

Sharpe oranı, getirilerin olağan dağıldığını varsayan toplam portföy riskinin temsilcisi olarak paydadaki getirilerin standart sapmasını kullanır. Olağan bir bilgi dağılımı, bir çift zar atmak üzeredir. Birçok atışta, zarlardan en yaygın sonucun yedi olacağını ve en az yaygın sonuçların iki ve on iki olacağını biliyoruz.

Bununla birlikte, fiyatlardaki çok sayıda şaşırtan düşüş yahut ani artış nedeniyle finansal piyasalardaki getiriler ortalamadan sapmaktadır. Ek olarak, standart sapma, fiyat hareketlerinin her iki tarafta de eşit derecede riskli olduğunu varsayar.

Sharpe oranı, görünür riske nazaran ayarlanmış getiri geçmişlerini artırmak isteyen portföy yöneticileri tarafından manipüle edilebilir. Bu, ölçüm aralığını uzatarak yapılabilir. Bu, daha düşük bir oynaklık varsayımıyla sonuçlanacaktır. Örneğin, günlük getirilerin yıllık standart sapması, ekseriyetle haftalık getirilerden daha yüksektir, bu da sırasıyla aylık getirilerden daha yüksektir.

Analiz için tarafsız bir geriye bakma devri yerine en güzel potansiyel Sharpe oranına sahip bir periyot seçmek, riske nazaran düzeltilmiş getirileri bozacak bilgileri itinayla seçmenin öteki bir yoludur.

Sharpe Oranı kaç olmalı?

1.0’ın üzerindeki Sharpe oranları çoklukla “iyi” olarak kabul edilir, zira bu, portföyün oynaklığına nazaran fazla getiri sunduğunu düşündürür. Bununla birlikte, yatırımcılar ekseriyetle bir portföyün Sharpe oranını emsallerine nazaran karşılaştırırlar. Bu nedenle, bir portföy akran kümesindeki rakiplerin ortalama Sharpe oranı 1.0’ın üzerindeyse, Sharpe oranı 1.0 ile yetersiz kabul edilebilir.

Sharpe Oranı Nasıl Hesaplanır?

Sharpe oranını hesaplamak için, yatırımcılar birinci evvel risksiz oranı portföyün getiri oranından çıkarırlar ve ekseriyetle risksiz getiri oranı için bir vekil olarak Hazine tahvil getirilerini kullanırlar. Akabinde sonucu, portföyün fazla getirisinin standart sapmasına bölerler. Standart sapmayı kullanırken, bu formülün dolaylı olarak portföy getirilerinin olağan dağıldığını varsaydığına dikkat edin, ki aslında durum bu türlü olmayabilir.

YORUMLAR YAZ